Beëdigde vertalingen Engels: diploma's, certificaten, studiegidsen, juridische, financiële en medische documenten

Vertalingen van diploma’s en certificaten

Het vertalen van een Nederlands opleidingsniveau naar een vergelijkbaar opleidingsniveau in het buitenland vraagt om verdieping in de opleidingsstructuur en het onderwijssysteem in beide landen. Het is van groot belang dat uw niveau niet wordt ondergewaardeerd in het land van uw dromen. Hier ligt onze taak.
Door de jaren heen heeft Interline Translations een indrukwekkend bestand opgebouwd van honderden certificaten en diploma’s afgegeven in Nederland en België, op Aruba en op de Antillen.
Vertaling van een diploma/certificaat kan daardoor vaak tegen een lager tarief worden geleverd: zo kunt u op meerdere gebieden meeprofiteren van onze werkervaring.
Wij maken onder andere gebruik van de officiële terminologie van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Voor informatie over internationalisering en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie, kunt u de website van Colo, de Vereniging landelijke organen beroepsonderwijs, raadplegen.

Curriculum Vitae

Uw CV is vaak een eerste indruk die uw potentiële toekomstige werkgever van u heeft en daarom wilt u zich zo goed mogelijk profileren. De opbouw van een Engels CV is anders dan een Nederlands CV. Wanneer u een vertaling nodig heeft van uw Curriculum Vitae, kunt u gerust contact met ons opnemen. Het is meestal niet nodig dat de vertaling van een CV wordt beëdigd.

Juridische vertalingen

De documenten die benodigd zijn voor emigratie omvatten naast diploma’s, certificaten en documenten van de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten, akten van overlijden, etc.) vaak eveneens juridische documenten, waaronder samenlevingscontracten, arbeidscontracten, akten van oprichting, akten van levering, erfrechtverklaringen, testamenten, algemene bepalingen, verkoopakten, etc.
Vanzelfsprekend vragen juridische documenten om een zeer nauwkeurige vertaling en dat mag u dan ook van ons verwachten.

Kortom: ook als u geen aanstaande emigrant bent, kunt u bij Interline Translations terecht voor beëdigde vertaling van uw juridische documenten.

Financiële vertalingen

Een zelfstandig ondernemer die wil emigreren zal in veel gevallen moeten bewijzen dat hij ervaring heeft als ondernemer door middel van onder andere de meest recente jaarverslagen. In het land van uw dromen, wil men graag weten ‘wat u waard bent’.

Andere financiële zaken, zoals waardebepalingen, taxaties, hypotheekakten, verzekeringsdocumenten, bankafschriften e.d. spelen hierbij een belangrijke rol.

Met een gerust hart kunt u de vertaling van uw financiële documenten aan ons toevertrouwen, ook als u géén emigratieplannen heeft.

Medische vertalingen

Wanneer u onder medische behandeling bent of bent geweest, dan kan het zijn dat er medische verklaringen moeten worden vertaald.

Interline Translations heeft niet alleen ruimschoots ervaring op het gebied van medische teksten, maar heeft ook uitstekende contacten met diverse mensen in de beroepsgroep.

En ook hier geldt: indien de tijd het toelaat, kan de vertaling zonder bijkomende kosten worden gereviseerd door een zgn. "native speaker".