Beëdigde vertalingen Engels: diploma's, certificaten, studiegidsen, juridische, financiële en medische documenten

Werkwijze

Wanneer u een offerte wilt aanvragen voor de tekst die moet worden vertaald, dan is inzage in de tekst noodzakelijk. U kunt uw tekst per post of e-mail versturen, waarna een schatting kan worden gemaakt van het aantal Engelse woorden.

Het is verstandig om aan te geven wanneer een vertaald document in twee- of drievoud moet worden ingediend. Soms is een beëdigde vertaling nodig voor de ambassade, terwijl de beroepsorganisatie ook een exemplaar vereist. Daarnaast is het raadzaam om een extra gecertificeerde vertaling van bijvoorbeeld uw diploma te hebben voor toekomstig gebruik.

Op basis van het geschatte aantal Engelse woorden en het benodigde aantal gecertificeerde exemplaren wordt de offerte samengesteld. Wanneer u vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt, dan wordt de opdracht ingepland en de levertijd bepaald.

N.B. Wanneer u een visum aanvraagt, dan moeten kopieën van uw documenten veelal worden gecertificeerd door de notaris. Zie hiervoor “Gewaarmerkte kopie”.

Kwaliteit

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet beëdigde vertalers uit 1878 en versterkt de kwaliteit van tolken en vertalen in straf- en vreemdelingenzaken.

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) stelt vast of een tolk of vertaler aan alle wettelijke vereisten voldoet, waarna deze kan worden opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het Rbtv is een openbaar register en kan via internet worden geraadpleegd (www.bureaubtv.nl).

Tolken en vertalers die ingeschreven staan in het Rbtv moeten kunnen aantonen dat ze regelmatig professionele opdrachten uitvoeren en dat ze hun vakkennis bijhouden door middel van scholing.

Wbtv nr: 3208

Kosten

Wij vinden goede kwaliteit vanzelfsprekend, maar weten dat een gunstig kostenplaatje een belangrijk deel van goede service is. Als u binnenkort gaat emigreren, dan komt u al voor hoge kosten te staan.

En als u geen aanstaande emigrant bent, dan zien wij u graag terug als klant!

In principe wordt er een woordtarief gehanteerd over het aantal woorden in de doeltaal. Wanneer een vertaling minder tijd kost, omdat er al een vergelijkbaar document in ons bestand aanwezig is, dan kunt u daar óók van profiteren. Kortom, u kunt het best een vrijblijvende offerte op maat aanvragen!

Onze Klanten

Airport Freight Handling ArboNova ArchSat
Artsen Zonder Grenzen ATF Banenlijn
Buysse Immigration Comport Cordaid
Dyzle Eurocom Opleidingen Internationaal Talencentrum Amstelveen
KLM Catering Services Laurus Martini Ziekenhuis Groningen
Medisoft Dossier Manager Mega Audit Megagroup
Memisa NIBO NVS Verzekeringen
PropertyView Transamerica TruEconomy
Rechtbank Amsterdam Rabo Development New Nomads
Taalcentrum Almere Start2stop Dokters van de Wereld
Médecins du Monde Netherlands Graydon Nederland BV Graydon Belgium NV
Move2Australia Pi Datametrics Visa2Canada